• +421 905 417 644
  • info@ivetapupisova.sk

Akreditovaný kurzManažment hotelovej a gastronomickej prevádzky

Získajte akreditované vzdelanie v manažmente hotelovej a gastronomickej prevádzky.

Vďaka novému kurzu Akadémie hoteliera s rozsahom 80 hodín získate prehľad v oblasti prevádzky, vedenia ľudí, marketingu a gastronomického manažmentu.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže vhodne odporučiť hotelové a reštauračné služby. Vie riešiť problémové a stresové situácie vzhľadom k prostrediu hotela, dokáže obhájiť cenu produktu v pomere ku kvalite. Vie pracovať v nadštandardnom prostredí hotela, má rozvinuté manažérske zručnosti, motivačné schopnosti. napr. ako vhodne motivovať zamestnancov. Získa vedomosti, ako odborne posúdiť náročnosť práce jednotlivých profesií v hoteli / v reštaurácii, ako realizovať víziu hotela, ako dosiahnuť maximalizáciu tržieb optimálnou kombináciou rôznych prvkov, alebo ako zabezpečiť optimálny cash flow zariadenia. Je schopný manažovať personál kuchyne a reštaurácie. Vie zostaviť marketingovú stratégiu s nižšími vstupnými nákladmi a vyššou efektivitou. Vie sa orientovať v rôznych marketingových oblastiach: v online marketingu, na sociálnych sieťach, email marketingu, vizuálnom marketingu, reputačnom manažmente.

Rozsah vzdelávacieho programu

80 hodín

Témy kurzu

Riadenie a nastavenie hotelovej prevádzky (48 hodín)
Gastronomický manažment (16 hodín)
Marketing v hoteli (16 hodín)

Lektori

Iveta Pupišová
Riadenie a nastavenie hotelovej prevádzky

Tomáš Repáš
Gastronomický manažment

Jana Rutrich Zamboriová
Marketing v hoteli

Forma záverečnej skúšky

Písomná forma: test s požadovanou úspešnosťou 60%.Vypracovanie projektu podľa zadanej témy
Praktická časť: prezentácia projektu

Miesto konania kurzu

Aston Business Hotel, Bratislava

Cena kurzu

1 100 €

Kontaktujte ma

Email: info@ivetapupisova.sk
Telefón: +421 (0) 905 417 644


Moji klienti
Hotel Capital Oravský háj Gino Amade Chateau Hotel Tatra Hotel Set Kúpele Piešťany
Kontaktujte ma

Momentálne niesom online. Ale môžete mi poslať e-mail a ja Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Mate otázky alebo obavy? Rada by som Vám pomohla!

Klik ENTER pre odoslanie
X